Turvallisemman tilan ohjeet

Nämä turvallisemman tilan ohjeet on laadittu, jotta Eskus tuntuisi mahdollisimman monille turvalliselta paikalta tehdä työtä, harrastaa, oppia ja olla yhdessä. Haluamme, että mahdollisimman moni tuntisi olonsa tervetulleeksi Eskuksen tiloihin sekä Eskuksessa järjestettävään toimintaan. Ohjeiden tarkoituksena on luoda turvallisempaa ilmapiiriä käsitellä vaikeitakin aiheita ja tarvittaessa purkaa konflikteja rakentavasti. Vastuu tilan ylläpitämisestä on kaikilla Eskuksen tilankäyttäjillä, työntekijöillä ja jäsenillä.

On tärkeää muistaa, että kaikki tekevät virheitä joskus. Työ turvallisemman tilan ylläpitämiseen on jatkuva oppimisprosessi, jossa kaikki opettelevat yhteisoloa yhä uudelleen muuttuvissa tilanteissa ja rakenteissa. Jos loukkaat jotakuta, pyydä anteeksi ja pyri ottamaan saamasi palaute käytöksessäsi huomioon jatkossa.

 1. Älä tee oletuksia ihmisten identiteetistä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, taustasta, kielestä, uskonnosta, kehosta, toimintakyvystä, varallisuudesta, sosioekonomisesta asemasta, taidekäsityksestä, koulutustaustasta tai kokemuksista – äläkä myöskään kysele niistä. Jokainen saa kertoa itsestään sen mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.
 2. Älä käytä sellaista kieltä, joka on muita loukkaavaa, alistavaa tai toiseuttavaa. Älä toista rasistisia, ableistisia, seksuaalisuuteen, sukupuoleen, suhdemuotoon tai ulkonäköön liittyviä stereotypioita puheessasi edes ”ironisesti” tai “vitsillä”. Tarkkuus kielenkäytössä ei ole nipottamista, vaan edistää turvallisen tilan ja yhdenvertaisemman todellisuuden rakentamista kaikille.
 3. Kunnioita toisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja pidä huolta myös siitä, että omat rajasi eivät ylity. Muista kysyä lupaa ja suostumusta esim. koskettamiseen tai valokuvan ottamiseen. Hyväksy ei, äläkä painosta ketään ylittämään rajojaan.
 4. Kunnioita yhteisiä tiloja ja tavaroita. Pidetään yhdessä huolta tilojen siisteydestä sekä siitä, että Eskuksen kaikissa tiloissa on työturvallista sekä työrauha, kun sitä tarvitaan. Ilmoitathan havaitsemastasi turvallisuusriskistä tai esim. laitteiden ja välineiden puutteista Eskuksen henkilökunnalle tai ryhmäsi/tapahtuman vastuuhenkilölle.
 5. Tiedosta omat ennakkoluulosi ja etuoikeutesi. Kyseenalaista aika-ajoin toimintamallisi ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen sekä siihen, miten otat tilan haltuun.  Vastaa rakentavaan kritiikkiin asiallisesti ja vähättelemättä ja pyri korjaamaan käytöstäsi jatkossa. 
 6. Eskuksen tiloissa on hyväksyttyä ja suotavaa puuttua ongelmalliseen kielenkäyttöön ja toimintaan, jos koet itse pystyväsi siihen. Ongelmatilanteessa voit myös kääntyä yhdistyksen puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan puoleen. Yhteystiedot löytyvät Eskuksen etusivulta. 

Directions for a safer space

These directions for a safer space are drafted in order to make Eskus a place to work, learn, cultivate activities and spend time together where people can feel safe. We wish that as many as possible would feel welcome in the Eskus premises and to the activities arranged here. The directions aim to create a safer atmosphere in which to deal with even complicated issues and when necessary, resolve conflicts constructively. Responsibility for maintaining this safety is shared by everyone using the Eskus premises, the staff and all members.

It is important to remember that everyone makes mistakes sometimes. The effort to create a safe place is an ongoing process of learning, where everyone is learning coexistence in constantly changing situations and structures. If you hurt somebody you apologize and aim at considering received feedback in your future behavior.

 1. Avoid presumptions concerning the identity, gender, sexual orientation, background, language, religion, body, abilities, wealth, socioeconomic position, art concepts, education or experiences of anybody – and avoid asking about them. Let everyone share about themselves what they find necessary or meaningful.

 2. Avoid language that is defamatory, derogatory, or exclusive. Do not repeat racist, ableist or stereotypical expressions around sexuality, gender, relational topics or looks – not even ironically or “only joking”.

 3. Respect the physical and mental immunity of others and avoid exceeding your own boundaries. Remember to ask for acceptance before touching someone or taking a picture. Respect a no for an answer and never try to press anyone to exceed personal boundaries.

 4. Respect shared spaces and goods. Together we keep the spaces orderly and clean, together we create working safety and keep Eskus a place where everyone can work in peace. Please inform Eskus staff or the responsible for your group or event about any risk factor you identify concerning safety or lack f. ex. in equipment.

 5. Be aware of your own prejudices and privileges. Question your own operating strategies from time to time, be conscious about what language you use and how you occupy space. Respond appropriately to constructive criticism without underrating it and aim at improving your behavior.

In the Eskus premises it is acceptable to intervene concerning problematic language and action and you are encouraged to do so if you feel capable of it. In problematic situations you can consult the chairperson of the association or the executive director. You find their contacts on the front page of Eskus website.

Scroll to Top