Toisissa tiloissa - Other Spaces

Toisissa tiloissa

[FI]

Helsinkiläinen, paikallisesti sekä kansainvälisesti toimiva esitystaiteen kollektiivi Toisissa tiloissa on toiminut vuodesta 2004 lähtien. Sen toiminnan ytimenä ovat kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden olemismuotojen kanssa, eli vierailemaan ”toisissa tiloissa”.

Taustalla on näkemys, jonka mukaan kosketus vieraiden kokemusmaailmojen kanssa muuttaa meitä ja toimintaamme kokonaisvaltaisesti. Se kasvattaa meitä ymmärrykseen ja vastuuseen oliolajien tasa-arvosta ja keskinäisestä riippuvuudesta ja avaa evolutiivisen perspektiivin tulevaisuuteen.

Ryhmä keksii ja kehittää harjoitteita, demonstroi niitä julkisissa tiloissa ja tapahtumissa, opettaa niitä työpajoissa ja valmistaa niiden pohjalta teemallisia esityskokonaisuuksia.

[EN]

Other Spaces is a Helsinki-based live art collective founded in 2004. The group consists of artists from various fields of art. Its practice is based on collective physical exercises that enable one to enter into contact with the modes of being and experience other than human, i.e., to enter ”other spaces”.

We believe, that visiting other worlds of experience changes us and our actions comprehensively. It makes us understand and take responsibility for the equality and interdependence of species and opens up an evolutionary perspective for the future.

The group invents and develops exercises, demonstrates them in public spaces and events, teaches them in workshops, and prepares themed performances based on them.

Scroll to Top