Todellisuuden tutkimuskeskus

[FI]

Vuonna 2001 perustettu Todellisuuden tutkimuskeskus (TTK) on Helsingistä käsin toimiva, esitystaiteilijoiden kollektiivi. Kollektiivin toiminta on sen nimen mukaisesti todellisuuksien tutkimista ja todellisuuden luonteen jatkuvaa kysymistä. Sen esitykset, julkaisut ja muu toiminta paljastavat sekä kokijalleen että tekijälleen erilaisia näkökulmia – erilaisia todellisuuksia.

TTK tuottaa produktioita, jotka tarkastelevat, koettelevat ja muuttavat vallitsevia todellisuuskäsityksiä. Taiteelliseen työhön suhtaudutaan tutkimusprosessina, jonka väline ja lopputulema esitykset ovat. Myös yleisö kutsutaan osaksi tutkimusta. Prosesseja avataan niin painetuissa julkaisuissa kuin TTK:n blogissa julkaistavissa tutkimusraporteissa. Lisäksi TTK julkaisee Icehole – The Live Art Journal’ia sekä yhteistyössä Voima Kustannuksen kanssa Taiteen paikka taidemediaa.

Työ uudistaa esitystaiteen määritelmiä ja koettelee taiteen ja muiden alojen rajoja taiteellisten tutkimusprosessien avulla. Todellisuuden tutkimuskeskuksen missio on ennakoida tulevaisuutta ja mennä sinne, missä kukaan muu ei ole ennen käynyt. Taide avaa todellisuuden kirjon.

[EN]

Reality Research Center (RRC), founded in 2001, is a Helsinki based collective of artists engaged in performative art. The collective’s aim is, as its name suggests, researching realities and constantly questioning the nature of reality. Its performances, publications and other activities reveal different perspectives – different realities – to both the experiencer and the creator.

RRC produces productions that observe, question, and renew the prevailing conceptions of reality. Artistic work is approached as a research process, the instrument and end result of which are performances. The public is also invited to be part of the research. Processes are opened both in printed publications and in research reports published on RRC’s blog. In addition, RRC publishes Icehole – The Live Art Journal and, in cooperation with Voima Kustannus, the art media Taiteen paikka.

The work renews the definitions of performance art and tests the boundaries of art and other fields with the help of artistic research processes. Reality Research Center´s mission is to foresee the future and go where nobody else has gone before. Art opens the spectrum of reality.

Scroll to Top