Teatteri Quo Vadis

[FI]

Teatteri Quo Vadis on kansainvälisesti toimiva teatteri, jonka erityispiirteitä ovat monitaiteisuus, taiteellinen tutkimus, sekä produktioiden ajallisesti pitkät luomisprosessit. Teatteri on vuodesta 1985 lähtien luonut omaa näyttämökieltä ja kehittänyt itselleen sopivia harjoitusmetodeja, joiden avulla teosten taiteellinen laatu on pysynyt korkeana. ”Quo Vadis” kysyy: Minne menet? Nimi vihjaa liikkeeseen ja muutokseen, uteliaisuuteen ja oppimiseen, arvoihin, joita ilman uutta ilmaisua on vaikea synnyttää.

Quo Vadis on toiminut koko elinkaarensa kiertävänä teatterina vailla omaa tilaa. Sen esityksiä on nähty useiden teattereiden näyttämöillä, festivaaleilla, ulkotiloissa, teatterijurtassa, veneessä, yksityisasunnoissa…

Teatteri pyrkii aktiivisesti löytämään kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, luomaan yhteisön, jossa taide, mielekäs työ ja hyvä elämä voivat kukoistaa.

[EN]

Theatre Quo Vadis is an internationally functioning theatre company, known for specific features such as interdisciplinary art, artistic research and long creative processes for productions. Since 1985, Quo Vadis has created its particular stage language and has developed methods of rehearsing, with which the high quality of artistic creations can be maintained. ”Quo Vadis” asks: Where are you going? The name is indicative of movement and change, curiosity and learning, and values, all without which new ways of expression struggle to be born.

Throughout its existence Quo Vadis has functioned as a nomadic, traveling theatre without a rooted space. Its performances have been seen on multiple different theatre stages, festivals, outdoor spaces, a yurt, a boat, private residences…

Theatre Quo Vadis is actively searching for domestic and international partners, to create a community in which art, gratifying work and good life can all thrive together.

Scroll to Top