Esitystaiteen keskuksen Taide ja evoluutio -hankkeen kolmas viikonloppukoulu järjestettiin 29-30.8.2020. Metsäteemainen koulu keräsi yhteen 11 taiteilijaa jakamaan praktiikoita, teoriaa ja keskusteluja sisätiloissa sekä ulkona. Viikonlopun aikana pohdimme ja kokeilimme minkälaiseen ajatteluun, olemiseen, liikkumiseen, keskusteluun, omistajuuteen ja ajallisuuteen metsä kutsuu. Ohjelman antiin kuului osallistujien järjestämiä ympäristöä tutkivia kehollisia harjoitteita Mustikkamaalla, esitelmä, maalaustyöpaja sekä videoteos.

 

Osallistujat kokivat vertaisoppimisen, horisontaalisuuden ja avoimen ilmapiirin arvokkaiksi. Keskeisiksi teemoiksi nousivat empatia ja suostumuksen kysymykset työskentelyssä ei-inhimillisten elämänmuotojen parissa sekä taiteen rooli suhteessa metsään.

Koulun aluksi koottiin yhteinen inspiraatio-lista, joka löytyy alta:

Kirjoja

Sirpa Arvonen: ”Metsämieli – Luonnollinen menetelmä mielentaitoihin” (2014)

Jean Giono: ”The Man Who Planted Trees” (1953)

Marjut Hjelt: ”Taika-metsä: Tarinoita ja taikoja suomalaisesta metsästä – totta ja tarua” (2000)

Marjo Meriluoto-Jaakkola: ”Karhun vuosi” (2010)

Martin Buber: ”Minä ja sinä” (1993)

Victor Turner: ”The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual” (1970)

Kathryn Yusoff: ”A Billion Black Anthropocenes or None” (2019)

Timothy Morton: ”Being Ecological” (2019)

Ursula K. Le Guin: ”Word for World is Forest” (1972)

Anna Lowenhaupt Tsing: ”The Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins” (2017)

Elokuvia

Orlando von Einsiedel: ”The Lost Forest”: https://www.youtube.com/watch?v=OgATFVt1R4U&ab_channel=NationalGeographicUK

Apichatpong Weerasethakul: ”Uncle Boonmee who can recall his past lives” (orig. ”Loong Boonmee raleuk chat”) (2010)

 

Paikka

Tiedekeskus Pilke, Rovaniemi: https://www.tiedekeskus-pilke.fi/en/

//

The third weekend school of Eskus Art and Evolution project was organised 29th-30th August 2020. The forest themed school brought together 11 artists to share practices, theory and discussion indoors and outdoors. During the weekend we contemplated and tested what kind of thinking, being, moving, discussion, ownership and temporalities forests suggest. The program provided by the participants included several embodied exercises at Mustikkamaa, a presentation, a painting workshop and a video piece.

Participants appreciated co-learning, horizontality and open atmosphere at the school. Central themes of the weekend were empathy and consent in work with more-than-human life forms as well as the role of the art in relation to forests.

 

Scroll to Top