Taide ja evoluutio KESÄKOULU järjestetään 29.-30.8.2020 *** Art and evolution SUMMER SCHOOL will take place on 29-30 August 2020

(Scroll down for English)

Eskuksen Taide ja evoluutio –hanke järjestää kesäkoulun 29.–30.8.2020 Eskuksella ja sen ympäristössä Helsingissä.* Tapaaminen on suunnattu taiteilijoille, jotka työskentelevät evoluutioon, ekologiaan, ei-inhimilliseen, lajienvälisyyteen ja teknologiaan liittyvien teemojen ja kysymysten parissa. Hankkeen tarkoituksena on tukea eri aloilla toimivien ja erilaisia lähestymistapoja ja välineitä käyttävien taiteilijoiden kohtaamista, vertaisoppimista ja kollegiaalista jakamista.
(* Virus-tilanteesta riippuen vaihtoehtoina on järjestää tapahtuma kokonaan / osittain ulkona tai siirtää se myöhemmäksi.)

Kutsumme teidät kesäkouluun tutkailemaan metsään liittyviä teemoja. Metsä on monien eliöiden elinympäristö, poliittinen paikka sekä kasvun ja moninaisuuden symboli. Tapahtuuko taiteellinen toimintasi metsässä, asutko metsässä, välitätkö metsästä tai onko ajattelusi metsäistä? Mikä metsän asukas ansaitsisi sinusta enemmän huomiota tai mikä näkökulma mielestäsi puuttuu nykyisestä metsäkeskustelusta? Minkälaisia malleja metsä voi tarjota ajatteluun, olemiseen, liikkumiseen, keskusteluun, omistajuuteen, ajallisuuteen tai käsitteellistämiseen?

Kesäkoulu on kahden päivän mittainen. Ohjelma kootaan kesäkoululaisten itse ehdottamasta ohjelmasta. Voit ehdottaa esimerkiksi työpajaa, demoa, puheenvuoroa, keskustelua tai jotain muuta. Ohjelman kesto voi olla 15 minuutista tuntiin ja se voi tapahtua sisällä tai ulkona. Kannustamme ehdottamaan ohjelmaa, joka pohjautuu yhdessä kokemiseen ja tekemiseen. Toivomme, että viikonloppu luo mahdollisuuden ilmiöiden äärellä viipyilyyn, tiedon biodiversiteettiin ja lomittaisuuteen, tutun ja vieraan tutkailemiseen. Syventymisen kannalta toivomme, että osallistujat ovat mukana koko viikonlopun ajan.

Mikäli haluat osallistua kesäkouluun, ohjelmaehdotukset kestoineen pyydetään lähettämään 9.8.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen taidejaevoluutio@eskus.fi. Kesäkouluun on myös mahdollista tulla mukaan ilman omaa ohjelma ehdotusta, mutta toivomme mahdollisimman monen jakavan praktiikkaansa. Kerro kuitenkin ilmoittautuessasi lyhyesti omasta taitteellisesta työstäsi. Meille on tärkeää nähdä kokonaiskuva osallistujista, jotta osaamme suunnitella kesäkoulua.

Tapahtuman kieli määräytyy kouluun ilmoittautuneiden osallistujien mukaan.

Tätä kutsua saa mielellään jakaa kollegoille, joiden ajattelette olevan kiinnostuneita osallistumaan tapahtumaan.

Lämpimästi tervetuloa!
Kesäkoulun koollekutsujat, Riikka Lakea ja Tuuli Malla

***

Performance Center (Eskus) organizes a summer school as a part of its Art and Evolution project. The school will take place at the Performance Center and its surroundings in Helsinki from 29th to 30th of August.* It is aimed for artists, who work with questions of evolution, ecology, interspecies relations and technology. The aim of the Art and Evolution project is to support peer learning and collegial sharing among artists working in different fields and in various media.
(* Depending on the virus situation the alternative is to organise the event totally / partly outdoors or to postpone it.)

We invite you to the summer school to explore themes of the forest. Forests are habitats to many organisms, sites of politics as well as symbols for growth and multiplicity. Does your artistic activity take place in the forest, do you live in a forest, do you care about forests or does your thinking have forestlike qualities? Which inhabitants of the forest would you like to draw more attention to or which angles are missing from the current forest discourse? What kind of thinking, being, moving, conversing, temporalities or conceptualisations does the forest suggest?

Duration of the summer school is two days. The program is composed out of suggestions by the summer school participants. You can suggest for example a workshop, demo, talk, conversation or something else. Duration of the program can range from 15 minutes upto one hour and it can take place indoors or outdoors. We encourage proposals which are based on collective experience and doing. We hope that the weekend will create a possibility for sharing biodiverse and interwoven knowledge, staying with a variety of phenomenon and studying both the familiar and unknown. To get to greater depths we wish that participants join both days.

If you would like to take part in the summer school, please send your program suggestion and its duration by 9th August 2020 by email to taidejaevoluutio@eskus.fi. It is also possible to join the summer school without a proposal but we wish for contributions from as many as possible. Either way, please include a brief description of your artistic work. It is important for us to get an overall view of the participants in order to plan the summer school better.

The language(s) of the meeting will be defined by the languages spoken by the participants.

Warm welcome!
Summer School facilitators, Riikka Lakea ja Tuuli Malla

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uutisia / tapahtumia

Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinto

Taiteen edistämiskeskuksen esittävien taiteiden toimikunta on myöntänyt Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinnon ”tunnustuksena merkittävästä asemasta esitystaiteen toimijoiden tukijana ja mahdollistajana”. Myöntökriteereissä todetaan myös,

Scroll to Top