Taide ja evoluutio

Eskuksen Taide ja evoluutio -hanke tukee eri aloilla toimivien ja erilaisia lähestymistapoja ja välineitä käyttävien taiteilijoiden kohtaamista, vertaisoppimista ja kollegiaalista jakamista. Hanke kokoaa yhteen taiteilijoiden ja tuottajien verkoston, jonka keskiössä ovat evoluutioon, ei-inhimilliseen, lajienvälisyyteen ja teknologian liittyvät taiteelliset ja esitykselliset kysymykset. Se antaa mahdollisuuden uudenlaisten kontaktien syntymiselle ja yhteistyön muotojen kehittymiselle. Pitkällä aikavälillä yhteistyö mahdollistaa myös uusien taiteellisten käytäntöjen kehittymisen sekä synnyttää uudenlaista taidetta ja uudenlaisia esitys- ja näyttelykäytäntöjä.

Tähän mennessä verkosto on kokoontunut Eskuksella ja sen lähiympäristössä seuraavasti:

Syyskoulu 3.-4.11.2018

Kevätkoulu 5.-7.4.2019

Kesäkoulu 29.-30.8.2020

Talvikoulu 18.12.2021

Tämän lisäksi Eskus on tarjonnut hankkeen käyttöön tiloja taitelijaresidenssille joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019.

Seuraava syyskoulu järjestetään 24.-25.9.2022 Pusulassa, Länsi-Uudellamaalla, yhteistyösssä Regenaattori -projektin kanssa. Lue lisää täältä.

Tiedustelut: taidejaevoluutio (at) eskus.fi tai info (at) eskus.fi

Taide ja evoluutio

Art and evolution

Eskus assembles a network of artists and producers to communicate about artistic and performative questions related to evolution, non-humanness, interspecific issues and technology. The network supports encounters, peer learning and collegial sharing between artists from different fields, who use different approaches and means in their work. It creates possibilities for new contacts and forms of cooperation to be developed. In the long term this cooperation also enables the development of new artistic practices and brings forth new forms of art and new performance and exhibition practices.

To date, the network has gathered in and around Eskus as follows:

Autumn School 3-4 November 2018

Spring School 5-7 April 2019

Summer School August 29-30, 2020

Winter School 18 December 2021

In addition, Eskus has provided facilities for the artist residence in December 2018 and January 2019.

The next Autumn School will be held on September 24-25, 2022 in Pusula, Western Uusimaa, in cooperation with the Regeneraattori Project. Read more here.

Inquiries: taidejaevoluutio (at) eskus.fi or info (at) eskus.fi

Scroll to Top