Szene Frei

SZENEfrein tavoitteena on rakentaa kontaktiverkostoa saksankielisiin maihin, yhteistyössä Suomen-Saksan Instituutin, Sirkuksen tiedotuskeskuksen ja Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa. SZENEfrei verkottumistilaisuudet ovat tuoneet kuraattoreita Suomeen Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä. Nämä tilaisuudet ovat olleet avoimia kaikille esitystaiteen, tanssin ja sirkuksen taiteilijoille. Hanke julkaisi myös ohjekirjan taiteilijoille verkottumistyöhön saksankieliseen Eurooppaan. (linkki digikirjaan – toimitan myöhemmin)

SZENEfrei on kolmivuotinen kansainvälistämisprojekti saksankielisessä Euroopassa 2017 – 2019. Tehtävänä on lisätä systemaattisesti ja pitkäkestoisesti suomalaisen esitystaiteen, sirkustaiteen ja nykytanssin tunnettuutta sekä alan toimijoiden työllistymismahdollisuuksia Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Projektin koordinoinnista vastaa Suomen Saksan-instituutti ja se toteutetaan yhdessä Esitystaiteen keskuksen, Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Sirkuksen Tiedotuskeskuksen kanssa. Fokuksessa ovat erityisesti vapaan kentän toimijat.

Tavoitteena on lisätä esitysvierailuja Suomen ja saksankielisen Euroopan välillä, kehittää verkostoitumista ja lisätä ammattilaisvierailuja saksankielisestä Euroopasta Suomeen (kuraattorit, taiteelliset johtajat, etc.)

SZENEfrei hanke on vuosien 2017-2018 aikana järjestänyt verkottumistilaisuuksia Helsingissä saksalaisille tuotantotahoille ja kuraattoreille. Hanke jakoi myös matka-apurahoja suomalaisille taiteilijoille ja ryhmille heidän esitysvierailuilleen Saksaan. Lisäksi on julkaistu TOI, TOI, TOI – ohjekirjan verkottumistyöhön saksankieliseen Eurooppaan.

Hanke hakee rahoitusta vuoden 2019 toimintaan.

TOI, TOI, TOI (pdf).

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uutisia / tapahtumia

Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinto

Taiteen edistämiskeskuksen esittävien taiteiden toimikunta on myöntänyt Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinnon ”tunnustuksena merkittävästä asemasta esitystaiteen toimijoiden tukijana ja mahdollistajana”. Myöntökriteereissä todetaan myös,

Scroll to Top