Eskus på Svenska

Esitystaiteen Keskus ry – Performancecentrum rf, kallad Eskus, som grundades 2009, är en samarbetsplattform och mötesplats för performance konstnärer. Ursprungligen bestående av fem medlemsgrupper från Helsingfors har föreningen vuxit till en nationell kulturell sammanslutning som samlar aderton medlemsgrupper och över tvåhundra konstnärer. Projekt som sammanför och sysselsätter medlemmar kan förverkligas via Eskus, som även kanaliserar skapandet av omfattande nätverk och erbjuder kollegialt stöd.

Eskus verkar för ökad kunskap om performance konst och för internationalisering av konstformen samt agerar för att förbättra konstnärernas sysselsättningsmöjligheter. Eskus erbjuder arbetsutrymmen och kontorsplatser att hyras. Eskus verksamhetsutrymmen finns i Södervik i Helsingfors. För medlemmarna i huvudstadsregionen fungerar Södervik som gemensamt arbetsutrymme och som mötesplats. Otaliga idéer har fötts då kolleger träffats i de delade utrymmena – nya arbetspar och projektidéer föds kontinuerligt.

Under de senaste åren har Eskus fått många nya medlemmar från andra orter i Finland och verksamheten har utvidgats till att omfatta hela landet. År 2018 inledde Eskus det nationella projektet Salaisuus (Hemlighet), som år 2021 går under namnet Sata ja neljä salaisuutta (Hundra och fyra hemligheter). Projektet möjliggör performance verksamhet bland unga i regioner långt ifrån växtcentra och mångsidigt kulturutbud.

Eskus har även sammankallat nätverket Taide ja evoluutio (Konst och evolution), som behandlar konstnärliga och performativa frågeställningar kring evolution, icke-mänsklighet och interspecifika relationer. Nätverket sammanstrålade första gången under Höstskolan som arrangerades på Eskus i november2018, och andra gången under Vårskolan i April 2019. Trots Koronasituationen lyckades man ordna nätverkets Sommarskola i augusti 2020.

Eskus bedriver även residensverksamhet. Sommaren 2021 kommer Eskus residens att anordnas i samarbete med HIAP – Helsinki International Artist Programme.

Utrymmena

Eskus öppnade sina utrymmen i Södervik i Helsingfors 2011. Andra våningen i Puhdistamo byggnaden bjuder på en mötesplats, arbetsutrymmen och en gemenskap som skapar och producerar performance konst. Här erbjuds frilans artister en hemhamn och här skapas strukturer för en konstform i konstant utveckling. Performancecentrum erbjuder repetitionsutrymmen och kontorsplatser att nyttjas av performance konstnärer och professionella från hela det fria teater fältet.

Scroll to Top