Residenssi

Vuonna 2023 Eskus pilotoi kansainvälisen, uransa alussa olevien, nousevien kuraattorien residenssin yhdessä New Performance Turku ry:n kanssa. Kuraattoriresidenssi toteutetaan osana New Performance Turku Biennalea syyskuussa 2023. Residenssiin järjestettiin avoin haku, jonka kautta hakemuksia saapui 55 kappaletta ympäri maailmaa. Viisi kuraattoria valittiin residenssiin

Eskus toteutti kutsupohjaisen kesäresidenssin taiteilijoille kesäkuussa 2023. Vuoden 2023 taiteilijat ja työryhmät olivat: LAUKKU (LVA), Birta Ásmundsdóttir and Leevi Rauhalahti (IS, FIN) ja Eskuksen jäsenryhmistä arpomalla valittu Todellisuuden tutkimuskeskuksen CAMPING -työryhmä (Essi Rossi, Pauli Riikonen, Liisa Pesonen, Petra Vallila, Milla Martikainen, Olga ja Ruut Neves).  

Työryhmät työskentelivät Eskuksella kesäkuussa kahden viikon ajan.

Eskus -residenssin historiaa

Eskus on toteuttanut kesäresidenssejä vuodesta 2013 lähtien. Aluksi Eskus tarjosi esitystaiteilijoille residenssinä ilmaista harjoitustilaa kiinteistössään Helsingin Suvilahdessa aina heinäkuussa, jolloin emme normaalisti harjoita vuokraustoimintaa. Residenssi oli suunnattu avoimella haulla sekä Eskuksen jäsenjärjestöille että muille pääkaupunkiseudun vapaan kentän esitystaiteilijoille.

Viime vuosina kesäresidenssin haku on suunnattu  kotimaisten taiteilijoiden lisäksi pohjoismaihin ja Baltiaan. Kesällä 2021 residenssi toteutettiin yhteistyössä HIAP – Helsinki International Artist Programme’n kanssa ja siihen kuului Eskuksen tarjoaman harjoitustilan lisäksi majoitus HIAP’n hallinnoimassa Villa Eläintarhassa Helsingin Tokoinrannassa. Oman kesäresidenssinsä lisäksi Eskus tarjosi harjoitustilat Todellisuuden tutkimuskeskuksen Mahdottoman esityksen residenssin taiteilijoille.

Kesällä 2022 residenssi toteutettiin kahden viikon mittaisena kesäkuussa, jolloin siihen osallistui taiteilijoita niin Helsingistä kuin Riiasta, Latviasta. HIAP tarjosi residenssimajoituksen latvialaisille taiteilijoille. Kesän 2022 residenssitaitelijat.

Residency

For 2023, Eskus organizes an international residency for emerging curators together with the New Performance Turku festival. The first Emerging Curators Residency takes place as a part of the New Performance Turku Biennale in September 2023. The residency received 55 applications from all over the world, from which five curators were selected

Eskus organised an invitation-based summer residency for artists in June 2023. The artists and working groups of 2023 were: LAUKKU (LVA), Birta Ásmundsdóttir and Leevi Rauhalahti (IS, FIN) and the CAMPING working group of the Reality Research Center (Essi Rossi, Pauli Riikonen, Liisa Pesonen, Petra Vallila, Milla Martikainen, Olga and Ruut Neves).

 

 

The history of the Eskus residence

Eskus has been running summer residencies since 2013. At first, Eskus offered free rehearsal space to performing artists as a residency in its property in Suvilahti, Helsinki, every July, when we normally don’t rent out our studios. The residency was aimed at both Eskus member organizations and other performing artists of the so-called free field in the capital region.

In recent years, the open call for the summer residency has been directed not only to domestic artists, but also to the Nordic countries and the Baltics. In the summer of 2021, the Residency was carried out in cooperation with HIAP – Helsinki International Artist Program and it included, in addition to the rehearsal studios provided by Eskus, accommodation at the HIAP-managed Villa Eläintarha in Helsinki’s Tokoinranta. In addition to its own summer residency, Eskus offered rehearsal studio to the artists of the Reality Research Center’s Residency Program for Impossible Performance.

In the summer of 2022, the Residency took place over two weeks in June, when artists from Helsinki and Riga, Latvia participated in it. HIAP offered residency accommodation for Latvian artists. The Artists of the Summer Residency 2022.

Scroll to Top