Mad House Helsinki

[FI]

Mad House Helsinki on vuonna 2014 perustettu esitystaiteen talo. Mad House osatuottaa ja esittää monipuolisesti esitystaidetta ja muita kokeilevia esittävän taiteen muotoja. Mad Housen ohjelmisto rakentuu mm. esityksistä ja performansseista, prosessipohjaisista teoksista, installaatioista, yhteisölähtöisistä tapahtumista, paikkasidonnaisista teoksista, klubeista ja työpajoista, levittäytyen myös verkkoon ja digitaalisiin tiloihin. Mad Housen ohjelmistoa kuratoi vaihtuva kuraattorityöryhmä avointen teoshakujen, suorakutsujen ja yhteistyötuotantojen kautta. Ohjelmisto painottuu kotimaassa toimiviin taiteilijoihin, ja kansainvälisiä vierailuja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Mad Housea tehdään ja kehitetään sisältölähtöisesti yhteistyössä kuraattoreiden, vakituisen tuotantohenkilökunnan, Mad Housen hallituksen, jäsenistön ja muiden taiteen kentän toimijoiden kanssa. Toiminnasta vastaa Mad House -ystävät ry.

Mad House on syntynyt vapaan kentän taiteilijoiden ja yleisön tarpeesta luoda vakituinen tila ja kestävät rakenteet esitystaiteen tekemiseen ja kokemiseen. Tavoitteena on alusta asti ollut oma esitystila. Vuosien varrella Mad House on toiminut Suvilahdessa Tiivistämössä, Kalasatamassa Teurastamolla ja toteuttanut paikkasidonnaisesti ohjelmistoa eri puolilla kaupunkia. Syksystä 2023 alkaen Mad Housen esitystila sijaitsee Helsingin Sörnäisissä, osana Tekstin taloa (Lintulahdenkatu 3, 6. kerros). Tervetuloa!

[EN]

Mad House Helsinki is a house for live arts founded in 2014. Mad House co-produces and presents a wide range of live art and other experimental forms of performing arts. The Mad House program consists of performances, process-based works, installations, community-oriented events, site-specific works, clubs and workshops, among others. Part of the program is produced in the context of an online publication and digital spaces. The program is curated by a rotating curatorial team and the works are selected through open calls, invitations and collaborations. Mad House focuses on artists based in Finland, and international collaborations are carried out whenever possible. Mad House activities are produced and developed in cooperation with curators, permanent production staff, the board, members of Mad House and other actors in the field of art. The legal entity is a non-profit association Mad House -ystävät ry.

The need for Mad House grew out of the need of freelance artists and audiences to create a permanent space and sustainable structures for making and experiencing live art. From the very beginning, the goal has been to host its own venue. Over the years, Mad House has operated in Suvilahti and Kalasatama, and implemented nomadic programming in various premises mainly in the Helsinki metropolitan area. Starting from autumn 2023, Mad House will be located in Sörnäinen, Helsinki, as part of the Text House (Lintulahdenkatu 3, 6th floor). Welcome!

Scroll to Top