Liisa Pentti +Co

Liisa Pentti +Co

[FI]

Liisa Pentti on suomalaisen tanssin uranuurtajia. Hän valmistui tanssintekijäksi Amsterdamin teatterikoulun modernin tanssin osastolta (SNDO) vuonna 1986 ja oli 1980-luvulla yksi suomalaista tanssitaidetta ja kulttuurielämää ravistelleista postmodernin tanssin tekijöistä, jotka avasivat uusia ilmaisumuotoja ja mahdollisuuksia.

Vuonna 2000 perustetun tanssiryhmä Liisa Pentti +Co:n keskeiset arvot ovat taiteellinen tinkimättömyys ja omaäänisyys. Ryhmän taiteellinen profiili sijoittuu tanssin, esitystaiteen ja nykyteatterin kansainväliseen kenttään. Liisa Pentti +Co:n työskentelyä leimaa kokeellisuus ja uusien ilmaisumuotojen etsiminen.

Mielikuvitus, yhteisöllisyys sekä tietoisuus taiteen ja yhteiskunnallisten suhteiden välisestä vuoropuhelusta ovat tanssiryhmän taiteellisen sisällön lähtökohtina. Ryhmän työskentelyn ytimessä on koreografi Liisa Pentin ajattelu, joka on omaäänistä ja yleisöä puhuttelevaa. Teokset ovat saaneet kiittävää palautetta niin alan asiantuntijoilta ja kriitikoilta kuin laajalta katsojakunnaltakin.

Tärkeä osa ryhmän toimintaa ovat opetus- ja kurssitoiminta, kesäresidenssit, erilaiset tanssitaiteen tapahtumat ja seminaarit sekä artikkelit.

[EN]

Liisa Pentti is a trailblazer of Finnish dance. She graduated as a dance artist at the Amsterdam Academy of Theatre and Dance’s Modern Dance department (SNDO) in 1986, and was one of the postmodern dance artists shaking the Finnish dance and cultural scenes in the 80’s.

Founded in 2000, the dance group Liisa Pentti +Co’s central values are artistic relentlessness and ingenuity. The group’s artistic profile is situated in a field between dance, performance art and contemporary theatre. Experimentation and searching for new forms of expression are emblematic of Liisa Pentti +Co’s work.

Imagination, communality and an awareness about the dialogue between art and societal relations are the points of departure for the dance group’s artistic subject matter. At the core, there is Liisa Pentti’s unique and captivating intellectual work. The works have received acclaim from both experts and critics as well as the broader audience.

Teaching, residencies, various kinds of dance events and seminars as well as articles are an important aspect of the group’s operation.

Scroll to Top