2.-15.7.2018  Iina Taijonlahti ja Matkapäiväkirja – työryhmä  – läheltä ja kaukaa:  Kaksi sooloa yksityisestä yleiseen, Iina Taijonlahden Dumplings ja Aino Ojasen Instant Delay.

Matkapäiväkirja on kahden erilaisen soolon ilta, jonka keskiössä on subjektiivinen matka. Iina Taijonlahden teoksessa Dumplings matka tehdään Kiinaan, jossa Taijonlahti asui neljä vuotta. Siinä esiintyjän kokemuksia ja havaintoja punnitaan laajemmassa, maailmanpoliittisessa mittakaavassa. Teos tarkastelee kuluttamista, kontrollia, sensuuria ja propagandaa yksilön näkökulmasta nykypäivän kiinalaisessa kulttuurissa ja sen teemat ovat valideja myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Esityksen liikkeellisiä lähtökohtia ovat mm. nopeus, tehokkuus, kilpailu, kontrolli ja suoritus.

Aino Ojasen teoksessa Instant Delay kyseessä on yksilön sisäinen matka, jonka inhimilliseen keholliseen kokemukseen perustuva kokemus on kuitenkin universaali. Teos tutkii trauman yksilölle aiheuttamaa välittömän viiveen kokemusta. Esityksessä tässä viiveen liminaalitilassa tuuli ja vesi ovat voimakkaasti läsnä ja yhtenä olennaisena elementtinä nähdään 100-litrainen akvaario. Ilmaisullisena lähtökohtana on oman kokemuksen tarkastelu ja havainnointi sen suoran tulkitsemisen sijaan, sekä pyrkimys olla kokemukselle läsnä vaikkei sitä täysin ymmärtäisi.

16.-22.7.2018 Essi Kausalainen ja työryhmä: Polyphonyphilia

Teos valmistuu yhteistyössä muusikko Marja Ahdin ja performanssitaiteilija

Florian Feglin (DE) kanssa.

Teos on osa vuonna 2016 alkanutta Mykorritsa -projektia, joka asettuu kanssaolemisen – samuuden ja toiseuden kysymysten äärelle performanssien ja näyttelyteosten muodossa. Projektin keskiössä on mykorritsa: kasvin ja sienen muodostama symbioottinen suhde. Polyphonyphilia ottaa lähtökohdakseen mykorritsan dynamiikan, jossa erilliset ruumiit muodostavat toisiaan tukevia kumppanuussuhteita, verkostoja, joiden kautta ravinteet ja ruumiiden väliset viestit voivat liikkua. Teos tarkastelee maanalaisia ekologioita: maaperän, sienirihmaston ja kasvijuuren välistä aistillista kumppanuutta

Scroll to Top