Höyhentämö - Pluckhouse

Höyhentämö

[FI]

Höyhentämö on nykyteatteria, tanssia ja muita esityksiä tuottava taiteilijayhteisö. Toimintamme perustuu monipuoliseen kiinnostukseen esittävien taiteiden eri lajeja ja suuntauksia kohtaan. Pyrimme työllämme haastamaan omia käsityksiämme ja tapojamme, ja uskomme siten pääsevämme dialogiin myös katsojien, muiden taiteentekijöiden ja maailman kanssa.

Toiminnan ytimen ja taiteellisen perustan muodostaa tutkiva työskentely, jota harjoitetaan jäsentaiteilijoiden yhteisissä työpajoissa. Työpajojen tavoitteena on etsiä taiteilijoiden kesken ja välille sellaista yhteisöllisyyttä, joka samalla kunnioittaa jokaisen taiteellista itsenäisyyttä ja autonomiaa sekä samalla synnyttää uusia esityskonsepteja. Yhteisessä työskentelyssä pyritään myös koko yhdistystoiminnan toimintakonseptin kehittämiseen tulevaisuusseminaarien muodossa.

Kollektiivi tuottaa myös esityspalveluja yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Juhlavieraiden seassa esiintyvät hahmot, miimikot ja elävät patsaat ovat taas nousseet suosituiksi.

[EN]

Höyhentämö – Pluckhouse is an artist community producing contemporary theatre, dance and other performances. Our activities are based on a versatile interest in the various genres and trends in the performing arts. We try to challenge our own perceptions and habits in our work, and we believe that with this attitude we can also enter into a dialogue with viewers, other artists and the world.

The core of our activities and the artistic base is exploratory work, which is practiced in joint workshops of the member artists. The aim of the workshops is to find a sense of community among and between artists, where at the same time we respect everyone’s artistic independence and autonomy and at the same time give birth to new performance concepts. The joint work also aims to develop the operational concept of the entire association’s activities in the form of future seminars.

Höyhentämö – Pluckhouse collective also produces performance services for the needs of companies and communities. Characters, mimics and living statues appearing among party guests have become popular again.

Scroll to Top