HAKU: Taide ja evoluutio -hankkeen syyskoulu 24.-25.9.2022 Pusulassa / / APPLY: Autumn School for The Art and Evolution project September 24-25, 2022 in Pusula

[Scroll down for English]

Eskuksen Taide ja evoluutio –hanke järjestää syyskoulun 24.-25.9.2022 Pusulassa, Länsi-Uudellamaalla. Tapaaminen on suunnattu taiteilijoille, jotka työskentelevät evoluutioon, ekologiaan, ei-inhimilliseen, lajienvälisyyteen ja teknologiaan liittyvien teemojen ja kysymysten parissa. Hankkeen tarkoituksena on tukea eri aloilla toimivien ja erilaisia lähestymistapoja ja välineitä käyttävien taiteilijoiden kohtaamista, vertaisoppimista ja kollegiaalista jakamista.

Kutsumme teidät syyskouluun pohtimaan taiteilijan ja maaperän välistä suhdetta. Erityisesti syvennymme kysymykseen siitä, millaisessa prosessissa suhteemme ruokaan ja ruoan tuotantoon on. Mihin suuntaan se voisi kehittyä? Voiko taiteellinen työ olla regeneratiivista, uudistavaa, taiteilijalle, taideprosessille ja ympäristölle? Kuinka oma elinympäristömme vaikuttaa taiteen tekemiseen ja toisinpäin? Viikonloppua ja sen ohjelmallista sisältöä rytmittävät ruoantuotantoon sekä -keräilyyn liittyvät toimet, kuten syyskylvöt ja maaperän ruokinta, sienten kerääminen, sadonkorjuu sekä tietysti ruoan valmistaminen.

Syyskoulu järjestetään tällä kertaa Pusulassa, Töllin ja Hyönölän kylässä, yhteistyössä Taide ja evoluutio projektin sekä tanssitaiteilijoiden Laura ja Saku Koistisen Regeneraattori-projektin kanssa. Regeneraattori-projekti tarkastelee, keksii ja pohtii käytännön kautta sitä kuinka toimia taiteilijana muuttuvassa maailmassa kestävällä tavalla, ja kuinka taiteen tekeminen voi olla yhteydessä kestävällä ja uudistavalla tavalla ympäristönsä kanssa. Pusula on Länsi-Uudenmaan kaunista kumpuilevaa ja metsäistä maaseutua, jonne myös Regeneraattori-projekti on asettunut.

Syyskoulu toteutetaan osittain ulkotiloissa: metsässä, kasvimailla sekä Töllin myllyn kosken ympäristössä. Sisätiloina tapahtumalle toimivat Töllin tapahtumahalli sekä myllyn galleriatila. Suosittelemme tapahtumaan osallistuvia majoittumaan telttamajoituksessa Töllin myllyn kosken kupeessa sijaitsevalla alueella – syyskuussa kosken ympäristö on kauneimmillaan, kun kasvukauden kaikki saavutettu vehreys ja vihreys on ottanut vallan ja osallistujat voivat nauttia pimenevästä illasta leirinuotion, satoruoan sekä trailerisaunan tunnelmissa. Osallistujilla on myös mahdollisuus edulliseen mökkimajoitukseen hieman kauempana tapahtumapaikasta.

Kaksipäiväisen koulun ohjelma muodostuu Regeneraattori-projektin vetäjien järjestämästä ohjelmasta sekä syyskoululaisten itse ehdottamasta ohjelmasta. Voit ehdottaa esimerkiksi työpajaa, demoa, puheenvuoroa, keskustelua tai jotain muuta. Ohjelman kesto voi olla 15 minuutista tuntiin ja se voi tapahtua sisällä tai ulkona. Sopiva paikka kullekin ohjelmalle mietitään yhdessä fasilitoijien kanssa. Ohjelmaa voidaan järjestää kunkin tilan erityisyydet huomioon ottaen esim. Regeneraattorin viljelyksillä, metsässä, Töllin Myllyn galleriassa tai Töllin hallilla.

Kannustamme ehdottamaan ohjelmaa, joka pohjautuu yhdessä kokemiseen ja tekemiseen. Toivomme, että viikonloppu luo mahdollisuuden ilmiöiden äärellä viipyilyyn, tiedon biodiversiteettiin ja lomittaisuuteen, tutun ja vieraan tutkailemiseen. Syventymisen kannalta toivomme, että osallistujat ovat mukana koko viikonlopun ajan.

Mikäli haluat osallistua syyskouluun, ohjelmaehdotukset kestoineen pyydetään lähettämään 4.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen taidejaevoluutio@eskus.fi Syyskouluun on myös mahdollista tulla mukaan ilman omaa ohjelmaehdotusta, mutta toivomme mahdollisimman monen jakavan praktiikkaansa. Kerro kuitenkin ilmoittautuessasi lyhyesti omasta taiteellisesta työstäsi. Meille on tärkeää nähdä kokonaiskuva osallistujista, jotta osaamme suunnitella syyskoulua.

Tapahtuman kieli määräytyy kouluun ilmoittautuneiden osallistujien mukaan.

Laura ja Saku Koistinen (Regeneraattori), Riikka Lakea ja Jaakko Ruuska (Taide ja Evoluutio -projekti, Eskus)

/ /

Performance Center (Eskus) organizes an Autumn School as a part of its Art and Evolution project. The school will take place in Pusula, Western Uusimaa September 24 & 25, 2022. It is aimed for artists, who work with questions of evolution, ecology, interspecies relations and technology. The aim of the Art and Evolution project is to support peer learning and collegial sharing among artists working in different fields and in various media.

We invite you to the autumn school to reflect on the relationship between artist and soil. We will particularly look at the process in which our relationship with food and food production is changing. In what direction could it evolve? Can artistic work be regenerative for the artist, the artistic process and the environment? How does our own habitat affect our art making and vice versa? The weekend and its program are structured around activities related to food production and gathering, such as autumn sowing and soil feeding, mushroom gathering, harvesting and, of course, food preparation.

This time the Autumn School will be held in the village of Tölli and Hyönölä in Pusula. It is organized in collaboration with the Art & Evolution project and the Regeneraattori (Regenerator) project of dance artists Laura and Saku Koistinen. Through practice, the Regeneraattori project explores, invents and reflects on how to act as an artist in a changing world in a sustainable way, and how art-making can be connected in a sustainable and regenerative way with its environment. Pusula is the beautiful hilly and wooded countryside of Western Uusimaa, where the Regeneraattori project is based.

The Autumn School is partly held outdoors: in the forest, in the vegetable garden and around the Tölli mill rapids. The Tölli Event Hall and the gallery space of the mill are available for indoors program. We recommend that participants camp in tents in the area around the Tölli mill rapids – in September the rapids’ surroundings are at their most beautiful, when the green growing season is at its peak and the participants can enjoy the darkening evening in the atmosphere of a campfire, share a harvest meal and bathe in a trailer sauna. Participants also have the option of affordable cabin accommodation a little further away from the venue.

The two-day school program consists of activities facilitated by the Regeneraattori project leaders and activities proposed by the Autumn School participants themselves. You can propose a workshop, a demo, a presentation, a discussion or something else. The proposed program can last from 15 minutes to an hour and can take place indoors or outdoors. A suitable location for each activity will be decided together with the facilitators. The program can take place e.g. in the regenerator’s fields, in the forest, in the gallery of Töllin Mylly or in Töllin Hall, baring in mind the specificities of each location.

We encourage proposals that are based on collective experience and doing. We hope that the weekend will create a possibility for sharing biodiverse and interwoven knowledge, staying with a variety of phenomenon and studying both the familiar and unknown. To get to greater depths we wish that participants join for the whole weekend.

If you would like to take part in the Autumn School, please send your program suggestion and its duration by September 4, 2022 by email to taidejaevoluutio@eskus.fi. It is also possible to join the Autumn School without a proposal but we wish for contributions from as many as possible. Either way, please include a brief description of your artistic work. It is important for us to get an overall view of the participants in order to plan the Autumn School better.

The language(s) of the meeting will be defined by the languages spoken by the participants (Finnish/English). Please let us know what your language preferences are when you sign up.

Laura ja Saku Koistinen (Regeneraattori), Riikka Lakea ja Jaakko Ruuska (Art and Evolution -project, Eskus)

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uutisia / tapahtumia

Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinto

Taiteen edistämiskeskuksen esittävien taiteiden toimikunta on myöntänyt Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinnon ”tunnustuksena merkittävästä asemasta esitystaiteen toimijoiden tukijana ja mahdollistajana”. Myöntökriteereissä todetaan myös,

Scroll to Top