TRIPIT! -Toisissa tiloissa harjoitefestivaali: Valaistumis-Tripit

Tapahtuman tiedot

  • Eskus sali 1
  • 2.12.2023
  • 11:00 - 14:00
  • Toisissa tiloissa

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

TRIPIT! -Toisissa tiloissa harjoitefestivaali: Valaistumis-Tripit

Eskus sali 1

11:00 - 14:00
2.12.2023

000000

Toisissa tiloissa

Organizer's other events

TRIPIT! -Toisissa tiloissa harjoitefestivaali: Valaistumis-Tripit

Eskus sali 1

11:00 - 14:00
2.12.2023

Tulosta

Toisissa tiloissa -ryhmän legendaariset TRIPIT! järjestetään tällä kertaa teemalla VALAISTUMINEN. Työpaja pohjaa ryhmän viime kevään work-in-progress esitykseen Valaistumiskone – 12 harjoitetta.

TRIPIT! -harjoitefestivaalilla ryhmä toteuttaa Valaistumiskone-harjoitteita yhdessä osanottajien kanssa. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, aikaisempaa kokemusta ryhmän työskentelystä ei tarvita.

Valaistuminen on kaikkien meditaatiotraditioiden perimmäisenä tavoitteena. Tilaa luonnehditaan usein sellaisilla sanoilla kuin onnellisuus, vapaus, ilo, tyyneys, myötätunto, tasa-arvo, tyhjyys ja kaikkiyhteys. Toisaalta kaikki meditaatio perustuu tekniikkaan, jonka ensisijaisena välineenä on ihmisen mieliruumis. Perinteisten meditaatiotekniikoiden vaativuus muodostaa tavalliselle ihmiselle usein ylivoimaisen haasteen. Monille ihmisryhmille niihin liittyy myös vieraaksi koettuja kulttuurisia, uskonnollisia tai kaupallisia piirteitä. Samaan aikaan jokainen kokee elämässään silloin tällöin, kuin itsestään, valaistumisen kaltaisia tiloja, joilla voi olla kokijalleen syvällisiä seurauksia. Näin voi käydä esimerkiksi luonnossa, taiteen äärellä, rakastellessa, synnyttäessä tai muissa poikkeus- tai ääriolosuhteissa. Toisissa tiloissa ryhmän valaistumis-harjoitteet keskittyvät näihin pieniin valaistumisen kokemuksiin pyrkien keksimään yksinkertaisia keinoja niiden tuottamiseksi, yhdessä ja yhä uudestaan.

Työpajan osallistumismaksu on 10 €. Maksu käteisellä. Varaa mukaan mukavat liikkumisen mahdollistavat vaatteet.
Ilmoittaudu ennakkoon 27.11. mennessä info@toisissatiloissa.net. Mukaan mahtuu enintään 20 henkilöä.

Huom! Työpajan kieli on Suomi.

Toisissa tiloissa -ryhmä on vuodesta 2004 kehittänyt kollektiivisia ruumiillisia muodonmuutostekniikoita, joiden avulla ihmiset pääsevät kokemukselliseen yhteyteen ei-inhimillisten ilmiöiden ja olomuotojen kanssa. Vuosien varrella erilaisia harjoitteita on kehitetty jo toista sataa. Yhdessä tehtävät harjoitteet ovat helppoja ja nautinnollisia. Ne vapauttavat osallistujan ainakin hetkellisesti ihmisen hahmosta ja identiteetistä.

Tervetuloa muuttumaan kanssamme!

Lue lisää Tripeistä

///

The legendary TRIPIT!-festival is organized with a theme ENLIGHTENMENT. The workshop is based on work-in-progress performance Enlightenment machine – 12 exercises which was performed last May.

At TRIPIT! -exercise festival we do Enlightenment-exercises together with the audience. Everyone is welcome to participate, previous experience is not needed.

Traditionally, that state of spiritual perfection has been described by words like awakening, happiness, freedom, joy, freedom, serenity, compassion, equality, emptiness, and wholeness, and it has been searched for within different traditions of meditation. All meditation is based on certain body techniques, which often are strictly codified and hard to learn and practice. At the same time, everyone has every now and then insightful moment, which, like enlightenment, may have a deep impact on a person´s life. Those ”little enlightenments” may occur for instance in nature, in art, while making love, giving birth, being drunk, or in other exceptional or extreme states.

Since 2004, the In Other Spaces group has been developing collective body transformation techniques that enable one to enter into contact with the modes of being and experience other than human. Over two hundred exercises have been developed over the years. Exercises done together are easy and enjoyable. They free the participant, at least momentarily, from the person’s character and identity.

Participation fee is 10 €. Payment by cash.
Bring comfortable clothes that allow you to move.

Register by 27.11. info@toisissatiloissa.net. Maximum number of participants is 20.

The workshop is in Finnish!

Welcome to morph with us!

Read more about Tripit

Kuva/Photo: Paula Tella

Scroll to Top