Spring Roll -festivaali – Camille Auer: Ruff Knowledge

Tapahtuman tiedot

  • Nykytaidetila Kutomo - Turku
  • 20.4.2024
  • 19:00 - 20:20
  • Ehkä-tuotanto

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Spring Roll -festivaali – Camille Auer: Ruff Knowledge

Nykytaidetila Kutomo - Turku

19:00 - 20:20
20.4.2024

000000

Ehkä-tuotanto

Organizer's other events

Spring Roll -festivaali – Camille Auer: Ruff Knowledge

Nykytaidetila Kutomo - Turku

19:00 - 20:20
20.4.2024

Tulosta

Ruff Knowledge on esitys suokukoista sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta luonnossa.

Homoseksuaalinen käytös ja sukupuolen moninaisuus ovat luonnossa yleisiä ilmiöitä, jotka eivät saa lainkaan näkyvyyttä luontomedioissa. Suokukko (Calidris Pugnax, engl. Ruff) on lajina kenties moninaisin luonnonvarainen selkärankainen. Soidinaikaan koiraspukuiset linnut ovat kaikki keskenään eri näköisiä. Sen lisäksi osa niin kutsutuista koiraista näyttää niin kutsutuilta naarailta. Kaikki erilaiset suokukot harrastavat seksiä keskenään. Siitä huolimatta linnut yleisesti jaetaan kahteen sukupuoleen, ja niiden käyttäytymisen motiiviksi oletetaan heteroseksuaalinen lisääntyminen.

Ihmisillä on luontoa havainnoidessa taipumus tehdä kehäpäätelmä: luontohavaintoja tulkitaan oman arvomaailman kautta, ja tätä arvolatautunutta versiota luonnosta taas käytetään omien arvojen perustelemiseen ”luonnollisina”.

Ruff Knowledge kysyy, miten tiedämme linnuista? Voimmeko tietää jotain siitä, millaista on olla lintu? Muuttaisiko se tieto suhdettamme lintuihin ja maailmaan? Mitä ihmisessä tapahtuu lintuja tarkkaillessa? Entä linnuissa?

Esitys Nykytaidetila Kutomolla osana Spring Roll -festivaalin ohjelmaa
la 20.4. klo 19

Liput: 5–25 €
Osta lippuja

Esitykseen myydään lippuja viidessä eri hintaluokassa, joista voi valita itselleen sopivimman hinnan. Lippukategoriat: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € ja 5 € (PWYC).

///

Ruff Knowledge is a performance about ruffs and the diversity of gender and sexuality in nature.

Homosexual behavior and gender diversity are common phenomena in nature, yet they receive very little visibility in media about nature. The ruff (Calidris pugnax) is perhaps the most diverse wild vertebrate species. During the breeding season, male ruffs all look strikingly different from each other, also resembling females in some cases. All the different types of ruffs engage in sexual activity with each other. Nevertheless, these birds are generally categorized into two sexes, and their behavior is assumed to be motivated by heterosexual reproduction.

Humans tend to make circular arguments when observing nature: they interpret natural observations through their values, and then use this value-laden version of nature to justify the same values as “natural”.

Ruff Knowledge asks, how do we know about birds? Can we know what it’s like to be a bird? Would that knowledge change our relationship with birds and the world? What happens in humans when observing birds? What happens in the birds being observed and observed back?

Performance at Contemporary Art Space Kutomo as part of the Spring Roll festival
Sat 20.4. at 19

Tickets: 5–25 €
Buy tickets

There are five different ticket price categories from which you can choose the price most suitable for your situation. Ticket price categories: 25 €, 20 €, 15 €, 10 € and 5 € (PWYC).

Scroll to Top