Silke Z.: Työpaja # 1 WE (The Empathetic Body) – Dance laboratory with artistic working methods

Tapahtuman tiedot

  • Liisa Pentti +CO Studio
  • 17.3.2023
  • 11:00 - 14:00
  • Liisa Pentti +Co

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Silke Z.: Työpaja # 1 WE (The Empathetic Body) – Dance laboratory with artistic working methods

Liisa Pentti +CO Studio

11:00 - 14:00
17.3.2023

000000

Liisa Pentti +Co

Organizer's other events

Silke Z.: Työpaja # 1 WE (The Empathetic Body) – Dance laboratory with artistic working methods

Liisa Pentti +CO Studio

11:00 - 14:00
17.3.2023

Tulosta

Koreografi Silke Z. esittelee taiteellista työskentelyään WIR-teoksensa kautta, joka on osa monivuotista The Empathetic Body -projektia (”Empaattinen keho”).

WE -teos kysyy, miten henkilökohtaiset ominaisuudet toimivat edellytyksenä toistemme kohtaamiselle. Työpajassa osallistujia ohjataan kehittämään omaelämäkerrallista liikemateriaalia ja tutkimaan sitä erilaisissa ihmisten välisissä ja koreografisissa tilanteissa. Jaettu tila on tutkiskeleva ja performatiivinen: kehitämme nimikkeitä ja kuvauksia itsestämme ja toisistamme ja leikimme niillä.

Lopulta muunnamme kokemuksemme erilaisten reflektointimenetelmien avulla yhteiseksi empatian sanavarastoksi.

Silke Z. on Kölnissä toimivan Silke Z. resistdancen ja monisukupolvisen tanssiryhmän die metabolisten taiteellinen johtaja. Hän työskentelee tanssin ja esitystaiteen parissa Saksassa ja kansainvälisesti. Silke Z.:n johtama ehrenfeldstudio on monisukupolvinen ja monialainen itsenäisen tanssin tuotanto- ja työskentelytila Kölnissä.

Silke Z. työskentelee jatkuvan muutoksen sekä poikkitieteellisen ajattelun ja toiminnan ohjaamana erilaisissa tanssin ja esitystaiteen yhteyksissä. Hän tarkkailee ihmisiä, yhteiskuntaa sekä näiden muutoksia ja liikettä. Eri taiteilijoiden, tanssijoiden, ajattelijoiden, tuottajien sekä hankinta- ja toimistohenkilöstön yhteistyö mahdollistaa sosiaalisten ja yksilöllisten liikkeiden heterogeenisen tarkastelun. Silke Z.:n vuonna 2020 aloittamaan monivuotiseen The Empathic Body -projektiin sisältyy näyttämöteoksia, installatiivisia ja osallistavia esitysprojekteja, tanssielokuvia, tutkimus- ja mediaatioformaatteja – kaikille sukupolville.

Kieli: Englanti

Lippukauppa

//

The choreographer Silke Z. presents her artistic working method in the context of her production ”WIR” which is part of the of the multi-year project ”The empathic body”.

The performance ”WIR” deals with the question of personal qualities as a precondition for encounter. In the workshop, participants will be guided in developing biographical movement material and exploring it in different interpersonal and choreographic contexts. In a playful and performative setting, labels, self-descriptions and attributions to others will be explored and developed.

The practical result will be transformed into a common vocabulary on empathy through different methods of reflection.

Language: English

Ticket Shop

Scroll to Top