Lin Da työryhmän kanssa: Jäljellä olevaa

Tapahtuman tiedot

  • Stoa
  • 31.5.2024
  • 20:30 - 21:30
  • Esitystaiteen seura

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Lin Da työryhmän kanssa: Jäljellä olevaa

Stoa

20:30 - 21:30
31.5.2024

000000

Esitystaiteen seura

Organizer's other events

Lin Da työryhmän kanssa: Jäljellä olevaa

Stoa

20:30 - 21:30
31.5.2024

Tulosta

Jäljellä olevaa -tanssiesitys suusta.

Suu kurottaa kohti kohtaamista, ihoa ja ravintoa. Suu voi aistia maailmaa, mutta myös vahingoittaa, hajottaa ja uhata. Työryhmä asettuu ristiriitaisuuksien kanssa näyttämölle samalla kysyen näyttämön määrettä.

Tanssiesityksen vireen luo kokemus suusta – se on pulssaava konsertti, maisema ja tila, jossa kehot kytkeytyvät itseensä, toisiin ja äärettömään.

Katsojat kohtaavat teoksen kollektiivina, joka kutsutaan matkalle, ja jota ravitaan ja stimuloidaan.

Jäljellä olevaa avaa tilaa suulle purkaen sen ilmaisun kahleita ja sallien ruumiin näkyväksi tulemisen. Työryhmä rentoutuu suun olemuksen äärelle – sen hetkellisyyteen ja aistillisuuteen.

Koreografi Lin Dan kaipaus rajatun alueen ja aiheen kanssa olemiseen herättää sen rajattoman potentiaalin. Suun reflektoimisen myötä ruumiillisuus, kokemuksellisuus ja sisäinen maailma ovat laajentuneet pohdinnoiksi äärettömyydestä ja rajattomuudesta, jossa kaikki oleva on kytköksissä toisiinsa.

Lue lisää

Lippukauppaan

///

Jäljellä olevaa is a dance performance about the mouth. The title Jäljellä olevaa can be translated as ”remaining traces” as well as ”something remaining after most things are gone”.

The mouth reaches to encounter, it reaches towards the skin and nourishment. The mouth can sense the world, yet also harm, disassemble and threaten. The working group puts itself on display on stage while opening to the contradictions of the mouth and questioning the definition of the stage.

The tone of the dance performance is created by the experience of the mouth – it is a pulsating concert, a landscape, and a space where bodies connect within themselves, with others and the infinite.

The audience members encounter the work as a collective who is invited on a journey to be nourished and stimulated.

Jäljellä olevaa creates space for the mouth, unshackling its expression and allowing the body to become visible. The working group relaxes into the essence of the mouth – its ephemerality and sensuality.

Choreographer Lin Da’s longing to be with a limited area and theme evokes its limitless potential. Reflection on the mouth, corporeality, experientiality, and the inner world have expanded into reflections on infinity and limitlessness, where all beings are connected.

Read more

Ticket store

Scroll to Top