Liisa Pentti: Musiikki ja tanssi-työpaja

Tapahtuman tiedot

  • Liisa Pentti +CO Studio
  • 15.3.2023
  • 10:00 - 12:30
  • Liisa Pentti +Co

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Liisa Pentti: Musiikki ja tanssi-työpaja

Liisa Pentti +CO Studio

10:00 - 12:30
15.3.2023

000000

Liisa Pentti +Co

Organizer's other events

Liisa Pentti: Musiikki ja tanssi-työpaja

Liisa Pentti +CO Studio

10:00 - 12:30
15.3.2023

Tulosta

Miten musiikki, erilaiset rytmit ja pulssit vaikuttavat liikkeeseen ja tanssiin? Miten henkilökohtaiset, sisäiset rytmit liikuttavat ja muokkaavat liikettä ja erilaisia liikkeellisiä laatuja? Minkälaista on tanssia musiikkiin ilman rytmiä? Työpajassa keskitytään erilaisiin tanssin ja musiikin suhdetta avaaviin tehtäviin ja havainnoidaan omia mieltymyksiä ja rytmillisiä liiketottumuksia, joita avaamalla voi löytyä uusia ulottuvuuksia tanssia musiikkiin.

Työpajassa tutustutaan lyhyesti myös Spaceparticles -teoksen materiaaliin sekä Terry Rileyn sävellykseen In C. Työpaja on avoin kaikille musiikin ja tanssin suhteista kiinnostuneille eikä vaadi aikaisempaa tanssikokemusta.

Työpajan ohjaa koreografi Liisa Pentti.

Kieli: suomi / englanti / ruotsi

Lippukauppa

**

How do music, different rhythms and pulses affect movement and dance? How do personal, internal rhythms move and shape movement and different movement qualities? What is it like to dance to music without rhythm? In the workshop we will focus on different tasks that open up the relationship between dance and music, and explore each one’s own preferences and rhythmic movement habits. By opening them up one can find new pathways of dancing to music.

In the workshop we´ll also briefly visit material from the performance Spaceparticles and Terry Riley’s composition In C. The workshop is open to anyone interested in the relationship between music and dance. No previous dance experience is required.

The workshop is directed by choreographer Liisa Pentti.

Language: Finnish / English / Swedish

Ticket Shop

Scroll to Top