Liisa Pentti +Co: Spaceparticles #23

Tapahtuman tiedot

  • Cirko - Uuden sirkuksen keskus
  • 18.3.2023
  • 15:00 - 16:00
  • Liisa Pentti +Co

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Liisa Pentti +Co: Spaceparticles #23

Cirko - Uuden sirkuksen keskus

15:00 - 16:00
18.3.2023

000000

Liisa Pentti +Co

Organizer's other events

Liisa Pentti +Co: Spaceparticles #23

Cirko - Uuden sirkuksen keskus

15:00 - 16:00
18.3.2023

Tulosta

Spaceparticles # 23, konsertti viidelle tanssijalle ja tilahiukkasille

Spaceparticles #23 on seuraava osa koreografi Liisa Pentin koreografisesta sarjasta Spaceparticles, joka perustuu säveltäjä Terry Rileyn teokseen In C (1964).
Työryhmä haastaa koreografian käsitteen luoden elävän, tilallis-kinesteettisen kokemuksen tanssin ja musiikin rinnakkaismaailmoista. Musiikki sekä ajan ja keston käsitteet muodostavat raamit tanssijoiden keholliselle matkalle synnyttäen itseohjautuvan yksinkertaisuuden koreografian. Tanssijat soittavat kehojaan ja lisäävät musiikkiin uusia taajuuksia. Kukin tanssija on soitin, joka yksilöllisellä tavallaan toteuttaa Rileyn sävellystä.

Sarjan ensimmäinen osa esitettiin Liisa Pentti +Co:n studiossa Helsingissä kesäkuussa 2012. Seuraava osa oli toukokuussa 2013 Galleria Augustassa Suomenlinnassa ja kolmas Mediakeskus Lumessa lokakuussa 2013, mikä oli myös tanssiryhmän ensimmäinen yhteistyö Sibelius Akatemian NYKY Ensemblen kanssa.

Terry Riley on yksi musiikin minimalismin kehittäjistä, jonka uraauurtavan sävellyksen In C muoto vaikutti merkittävästi koko 1900-luvun musiikin kehitykseen ja erityisesti Steve Reichin, Philip Glassin ja John Adamsin sävellystyöhön. In C koostuu 53:sta noin tahdin pituisesta melodiapätkästä, joita kukin muusikko toistaa haluamansa määrän ennen siirtymistään seuraavaan. Tuloksena on rikas ja monimutkainen, staattinen, mutta samalla alati vaihtuva rytminen ja harmoninen kuvio.

Lippukauppa

**

Spaceparticles #23, a concert for six dancers and space particles

Spaceparticles #23 is the next chapter in choreographer Liisa Pentti’s series Spaceparticles. It is based on the musical work In C (1964) by composer Terry Riley.

The working group challenges the concept of choreography by creating a living, spatial-kinesthetic experience out of the parallel worlds of dance and music. Music and the concepts of time and duration form the framework for the bodily journey of the dancers, creating a choreography of self-directed simplicity. The dancers play their bodies and add new frequencies to the music. Each dancer is an instrument that actualises Riley’s composition in their own individual way.

The first part of the series was performed at Liisa Pentti +Co’s studio in Helsinki in June 2012. The next part was seen in May 2013 at Galleria Augusta on Helsinki’s Suomenlinna island, and the third part at Media Centre Lume in October 2013––which was also the dance company’s first collaboration with Helsinki’s Sibelius Academy’s contemporary music group, the NYKY Ensemble.

Terry Riley is one of the founders of minimalism in music. The form of his pioneering composition In C had a significant impact on the development of music throughout the 20th century, and most notably on the compositional work of Steve Reich, Philip Glass, and John Adams. In C consists of 53 musical phrases, which each musician repeats as many times as they want before moving on to the next one. The result is a rich and complex, static, but at the same time ever-changing rhythmic and harmonic pattern.

Ticket Shop

Scroll to Top