Kaiken keskus: Upotapia (pelitesti)

Tapahtuman tiedot

  • Helsinki
  • Sörnäinen
  • Suvilahti
  • 3.6.2022
  • 17:30 - 21:00
  • Kaiken keskus

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Kaiken keskus: Upotapia (pelitesti)

Suvilahti

17:30 - 21:00
3.6.2022

000000

Kaiken keskus

Organizer's other events

Kaiken keskus: Upotapia (pelitesti)

Suvilahti

17:30 - 21:00
3.6.2022

Tulosta

* Info in English below *

Kaiken keskus testaa vuonna 2023 ensi-iltaan tulevaa uutta teostaan avaamalla sen kaksi viikkoa kestävään pelitestiin kesäkuun alussa 2022.

Teoksen sydämessä on kukkaan puhkeamisen ja lakastumisen kaunis ja rujo samanaikaisuus.

Upotapia on immersiivinen esitys, joka kehittää peliesitysten nuorta alaa esittävissä taiteissa. Teoksen lähtökohtana on avata tilaa posthumanistiselle pelisuunnittelulle, henkilökohtaiselle moniaistisuudelle sekä monenkeskeiselle ajan ja tilan käsitykselle esittävässä taiteessa.

Vuorovaikutteista taidetta rikastetaan kehittämällä intiimejä esitysmuotoja, jotka luovat selkeitä neuvottelun tapoja jokaisen yleisön jäsenen yksilöllisten rajojen määrittämiseksi. Teoksen keskeinen ristiriita on ihmisen ja ei-inhimillisen kategorioiden hälventäminen ja vahvan henkilökohtaisuuden mahdollistaminen.

Tätä versiota teoksesta ovat olleet kehittämässä taiteellinen johtaja Samee Haapa, pelisuunnittelija Inna Huttunen, tanssija Aino Voutilainen, tanssija Bruno Zambrano, näyttelijä Anna Kankila, lavastaja Sampo Pyhälä, lavastaja ja lavasterakentaja Oscar Dempsey, tuottaja Katri Koivuneva, valokuvaaja ja graafinen suunnittelija Marko Mäkinen, pukusuunnittelija Kaisa Kemikoski ja pukujen valmistaja Jenna Väisänen. Teoksen tulevaa teknologista osaa on konsultoinut principal designer Annina Antinranta. Teoksen virallisena pelitestaajana kevään 2022 ajan on toiminut koreografi Wilhelmina Ojanen yhteistyössä Arts Management Helsingin kanssa. Teoksen kehitysprosessissa ovat olleet mukana myös esitystaiteilija Harold Hejazi, sirkustaiteilija Miradonna Sirkka ja näyttelijä-tanssija Misa Lommi.

Teos on Kaiken keskuksen päätuotanto vuonna 2023. Tämä on edelleen prosessissa oleva versio teoksesta. Avaamalla teoksen tavallisia pelitestejä laajempaan julkiseen testaamiseen, Kaiken keskus pyrkii luomaan uusia keinoja vuorovaikutuksen ja suhteisuuden taiteelliseksi kehittämiseksi. Pelitesti tarkoittaa tässä yhteydessä esitystä, jota on jo kehitetty merkittävästi, mutta pelaajilla on kuitenkin suuri mahdollisuus vaikuttaa lopullisen teoksen muotoutumiseen.

OHJE

Teokseen on kaksi sisäänkäyntiä: Solu ja Puisto. Voit vapaasti valita, kummasta sisäänkäynnistä haluat saapua teokseen, tai valita halutessasi molemmat.

AIKA JA PAIKKA

Solu

Solu sijaitsee Helsingissä Suvilahden kentällä julkisessa tilassa (lähin katuosoite: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki). Se on ilmainen ja avoinna tunnin jokaisena alla mainittuna päivänä. Voit tulla ja mennä koska tahansa etkä tarvitse erillistä varausta.

3. 6. klo 17.30
7. 6. klo 17
8. 6. klo 17
9. 6. klo 17

Puisto

Puisto sijaitsee sisätilassa Helsingin Sörnäisissä. Puistoon päästäksesi sinun tulee varata aika (ks. ohjeet alla). Varaamisen jälkeen saat tarkemmat ohjeet, mukaan lukien tarkan tiedon sijainnista. Puiston arvioitu pituus on noin 1h.

3. 6. klo 20
7. 6. klo 19.30
8. 6. klo 19.30
9. 6. klo 19.30

Teoksen voi kokea sekä suomeksi että englanniksi.

VARAUKSET

Voit varata ajan suoraan Holvissa (holvi.com/shop/everything). Lipun hinta on 2 €.

Muista merkitä aikaa varatessasi sekä s-posti että puhelinnumero, jotta voimme ottaa pelaajien nopeasti yhteyttä yllättävien tilanteiden kohdalla.
Voit kysyä lisätietoja osoitteesta centerforeverything@gmail.com.

TURVALLISUUS JA SAAVUTETTAVUUS

Puisto on suurimmaksi osaksi esteetön, ja suurin osa teoksesta on koettavissa myös pyörätuolia käyttäville ilman avustajaa. Jotkin Puiston tiloista saattavat kuitenkin aiheuttaa haasteita pyörätuolia käyttäville. Solu ei ole esteetön.

Esitys noudattaa turvallisemman tilan sääntöjä. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. Rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen tai muulla tavoin syrjivä käyttäytyminen ei ole sallittua.

Henkilökuntamme on vastuussa turvallisuudesta ja voit koska tahansa ottaa heihin yhteyden. Esityksen luonteen ja rakenteen vuoksi heidät tunnistaa helposti. Saat yhteydenottoa varten myös lisäohjeet saapuessasi esitykseen. Tässä ovat pääasialliset ohjeet turvallisuudesta. Jos haluat kattavan listan turvallisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä seikoista, tai jos sinulla on jotain mitä haluat, että ottaisimme huomioon, lähetä meille viesti yllä olevaan osoitteeseen.

Lämpimästi tervetuloa.
—-
The Center for Everything is testing a new immersive performance set to premiere in 2023 by opening it for a playtest lasting two weeks in the beginning of June 2022.

In the heart of the work are the simultaneous processes of blooming and withering.

Upotapia is an immersive performance that develops the young field of game performances in performing arts. The starting point for the work is to open space for posthuman game design, personal multisensoriality and multilateral understanding of space and time.

The art of interaction is enriched by developing intimate forms for performance, which create clear procedures of negotiation to validate the boundaries of each audience member. The central contradiction in the performance is the dissolution of boundaries between human and non-human and enabling a strong personal experience.

This version of the performance has been developed by artistic director Samee Haapa, game designer Inna Huttunen, dancer Aino Voutilainen, dancer Bruno Zambrano, actor Anna Kankila, set designer Sampo Pyhälä, set designer and set builder Oscar Dempsey, producer Katri Koivuneva, photographer and graphic designer Marko Mäkinen, costume designer Kaisa Kemikoski and dress maker Jenna Väisänen. The upcoming technological part of the performance has been consulted on by principal designer Annina Antinranta. In addition, choreographer Wilhelmina Ojanen has worked as a main play tester during 2022 in co-operation with Arts Management Helsinki. Other artists involved in the overall process have been live art maker Harold Hejazi, circus artist Miradonna Sirkka and actor-dancer Misa Lommi.

The performance is the main production of The Center for Everything in 2023. This version is a work-in-progress version of the performance. By opening the performance into a wide public playtesting process, The Center for Everything aims to develop new methods for furthering artistic work surrounding relationality and interaction. Playtest in this instance means a performance which has already been developed extensively, but the players still can affect the final form of the performance in a major way.

INSTRUCTIONS

There are two entrances to the performance: Cell and Park. You can freely choose from which entrance to enter the performance, or you can pick both if you like.

TIME AND PLACE

Cell

Cell is located in public space in the Suvilahti field (nearest address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki). It’s free of charge. It’s open for one hour during each day listed below. You can come and go as you like. You don’t need a reservation.

3. 6. at 17.30
7. 6. at 17
8. 6. at 17
9. 6. at 17

Park

Park is located in an inside space in Sörnäinen in Helsinki downtown area. For Park you need a reservation (see instructions below). After having reserved a place you will get the exact instructions, including the precise location. The estimated duration of Park is one hour.

3. 6. at 20
7. 6. at 19.30
8. 6. at 19.30
9. 6. at 19.30

You can experience the performance both in Finnish and in English.

BOOKING

You can reserve a place directly at Holvi (holvi.com/shop/everything). The ticket price is 2 €.

When reserving, remember to let us know both your e-mail and your phone number. We will need those in order to contact players swiftly in the event of changes. You can ask more information from centerforeverything@gmail.com.

SAFETY AND ACCESSIBILITY

For the most part, Park is accessible for wheelchair users. Most of the Park can be experienced without an assistant. However, some of the spaces at Park might present challenges for wheelchair users.

The performance follows the rules of safer spaces. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.

Ours staff is in charge of safety and you can contact them at any point. Because of the nature and structure of the performance, you’ll recognise them easily. You will also get precise instructions on how to contact them when you arrive at the performance. If you’d like to have a comprehensive list of safety or accessibility considerations, or you have any needs you wish us to take into consideration, please send us a message at office (at) centerforeverything.com.

Warm welcome.

Scroll to Top