Esitystaiteen seura: Tämä on luonnos – This is a Scetch

Tapahtuman tiedot

  • Eskus sali 4
  • 23.1.2024
  • 18:00 - 20:00
  • Esitystaiteen seura

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Choose tickets
€0
Bank NameAccount No: 0000 1400 1211IFSC Code: 00001321Branch Address
Back to details
Thank you Kindly

Esitystaiteen seura: Tämä on luonnos – This is a Scetch

Eskus sali 4

18:00 - 20:00
23.1.2024

000000

Esitystaiteen seura

Organizer's other events

Esitystaiteen seura: Tämä on luonnos – This is a Scetch

Eskus sali 4

18:00 - 20:00
23.1.2024

Tulosta

Tervetuloa mukaan Tämä on Luonnos -iltoihin!
(In English below)
Illat järjestetään ti 5.12.2023, sekä ti 23.1.2024 klo 18-20 Eskuksen harjoitussalissa nr.3 Helsingin Suvilahdessa.
Tämä on Luonnos -illat avaavat tilan vielä muovautuvassa oleville, mahdollisesti sanallista muotoa vaille oleville esitystaiteellisille ajatuksille. lllat tarjoavat mahdollisuuden tekemisen ja kokemisen kautta tapahtuvalle vuoropuhelulle, sekä ohjatulle ja vapaamuotoiselle keskustelulle. Iltoihin voi ilmoittautua jakajaksi matalalla kynnyksellä, siten että pääpaino on halussa jakaa juuri versoamassa olevia teosluonnoksia.
Laboratorion kaltainen ilta järjestetään noin kuukausittain. Joka kerralla työtään jakaa ja kokeilee 3-4 taiteilijaa. Jakajaksi sekä katsoja-keskustelijaksi voivat ilmoittautua kaikki ammattitaiteilijat. Tämä on Luonnos -illat kutsuvat taiteellista työtään jakavat, sekä katsojat yhteen tasa-arvoisina ja vastavuoroisina taiteellisessa prosessissa. Tavoitteena on luoda mahdollisuus nähdä erilaisia työskentelyn, ajattelun ja luonnostelun tapoja, sekä toisaalta keskustella omista sekä muiden tuoreistakin taiteellisista ideoista.
Ilmoittaudu, halusit sitten jakaa työtäsi, tai osallistua katsojana ja keskustelijana.
Ilmoittautuminen

Fasilitoijien sana: ”Haluamme luoda uudenlaisen kollegiaalisen taiteellisten luonnosten jakamisen tilan. Koemme tanssin ja esitystaiteen ammattikentältä puuttuvan tilaa esityskonseptien tai esityksellisten praktiikoiden kokeiluille keskeneräisinä. Residenssi- ja esitysmahdollisuuksien rajallisuus sekä reunaehdot ohjaavat usein kohti tarkkaa koreografista suunnittelua jo demo-vaiheessa. Samalla katseen alla harjoittaminen ja sitä kautta esiintyjyydelle keskeisten kysymysten kehittäminen menettää kokeilun, leikin ja epäröinnin tilaa. Järjestäjinä haluamme jättää tilaa iltojen muovautumiselle ilmoittautujien näköiseksi. Emme tee sisällöllisiä tai temaattisia rajauksia omasta roolistamme käsin, vaan näemme roolimme fasilitoijina illan aikana.

– Emmi Pennanen ja Sonjis Laine –

ESTEETTÖMYYS
Eskuksen toiseen kerrokseen menee hissi viereisestä gallerian aulasta. Otathan meihin ennakkoon yhteyttä, jotta varmistamme sujuvat järjestelyt: Tarvittaessa täysin esteetön kulku. Tilassa on inva-WC.

///

Welcome to participate in the This is a Sketch -evenings!
The evenings take place on Tue 5.12.2023 and Tue 23.1.2023 at 18-20 o’clock in studio 3 at Eskus in Suvilahti, Helsinki.

This is a Sketch -evenings create a space for performance concepts, thoughts and ideas that are still in the process of developing and have possibly not yet reached a verbal form. The evenings allow for dialogue through practice and experience, as well as for facilitated and free discussion. You can sign up to share your work in progress with a low threshold. The focus is on sharing performance sketches that are developing and in their sprouting faze.

The Laboratory-like evenings will be organized monthly. Each time 3-4 artists will share and test their work. All professional artists are welcomed to sign up for sharing their work, or to be spectators in dialogue. Everybody is invited to the space as equal and reciprocal participants in the artistic process. The aim is to give the possibility for witnessing different ways and modes of working, thinking, and sketching, as well as to create conversation about freshly developing artistic ideas.

Whether you want to share your work, or participate as a spectator in dialogue,
Sign up

A word from the facilitators: ”We want to create a new collegial space for sharing artistic sketches. We feel that the field of dance and performance lacks a space of trying out performance concepts and practices. The scarcity of residency and performance opportunities lead towards more pressured and more carefully planned choreographic planning already in the context of demos. At the same time, practicing while being watched as well as working with performance-specific questions can lose the sense of trying out, playing and wondering. As organizers, we are not creating any limits for the artistic content of the evenings, but instead see ourselves as facilitators for collective work.”

– Emmi Pennanen and Sonjis Laine –

ACCESSIBILITY
There’s an elevator to the second floor of Eskus from the lobby of a gallery on the first floor. Please make sure to contact us beforehand so we can arrange an accessible transition to the space. There is an inva-WC.

Scroll to Top