Eskus hakee toiminnanjohtajaa / Eskus is looking for a new executive director

(English below)

Esitystaiteen keskus (Eskus) etsii uutta toiminnanjohtajaa nykyisen siirtyessä eläkkeelle. Eskus on 20 toisistaan hyvin erilaisen esitystaiteen ryhmän, näyttämön ja festivaalin yhteistyöalusta. Jäsenryhmissä työskentelee yli kaksisataa taiteen ammattilaista. Eskus on valtakunnallinen toimija, mutta suurin osa jäsenistöstä ja toiminnasta on pääkaupunkiseudulla. Toimipiste Suvilahdessa (Helsingissä) on vuosien aikana muodostunut taiteilijoiden avoimeksi kohtaamispaikaksi ja siellä sijaitsevat myös tuottajien toimistotilat ja harjoitusstudiot.

Eskuksen keskeiset tehtävät ovat

 

  • edistää esitystaidetta ja olla yhteistyöalusta ja mentorointiverkosto esitystaiteilijoille ja -tuottajille
  • ottaa osaa kulttuuripoliittiseen keskusteluun
  • vuokrata harjoitustiloja jäsenistölleen ja muille esittävän taiteen ryhmille
  • tuottaa esitystaiteilijoita työllistäviä hankkeita
  • auttaa jäsenistöään rakentamaan kansainvälisiä suhteita
  • järjestää residenssitoimintaa
  • järjestää alaansa liittyviä seminaareja, koulutusta ja keskustelutilaisuuksia

Eskuksen toiminta on hyvin monipuolista, ja haastaa vakiintuneita taiteen ja sen tuottamisen konventioita. Yhdistys pyrkii toiminnassaan mahdollisimman demokraattiseen ja läpinäkyvään päätöksentekoon. Toiminnanjohtaja vastaa hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöjohtamisesta. Toiminnanjohtaja tekee toiminnan sisällöllistä ja rahoituksen kehittämistyötä yhdessä hallituksen ja sen alaisten työryhmien kanssa. Vuonna 2023 käynnistyy jäsenryhmien yhteistyöhön ja kansainväliseen toimintaan tähtäävä hankekokonaisuus.

Toivomme sinulta

 

Taide- tai kulttuurialan tai muun soveltuvan alan tutkintoa tai vastaava työelämässä hankittua kokemusta.
Kokemusta toimimisesta esittävän taiteen vapaalta kentällä.  Eduksi on erityisesti esitystaiteen- ja/tai nykyesittävän taiteen kentän tuntemus.
Vankkaa taloudellista ja hallinnollista kokemusta.
Näkemystä kulttuuripolitiikasta Suomessa sekä vapaan kentän rahoituksen mekanismeista.
Kykyä itsenäiseen ja aloitteelliseen työskentelyyn. Hahmotat laajoja kokonaisuuksia ja olet valmis oppimaan uutta. Toiminnanjohtajan tulee olla yhteistyökykyinen ja vuorovaikutustaitoinen.  Myös positiivisesta elämänasenteesta ja huumorintajusta on hyötyä.
Kielitaitotoiveet ovat suomi, ruotsi, englanti.

Eskus tarjoaa monipuolisen ja elävän työkentän, joka elää muutoksesta. Eskuksella pääset mukaan tuottajien ja taiteilijoiden toisiaan tukevan työyhteisöön. Työ alkaa 1.8.2022, on kokoaikainen ja palkka on 3200 €/kk.

Hakemukset tulee jättää 22.4.2022 mennessä, annamari.karjalainen@eskus.fi.

Tiedustelut Annamari Karjalainen, 045 8740470.

Esitystaiteen keskus ry

www.eskus.fi

***

ESKUS IS LOOKING FOR A NEW EXECUTIVE DIRECTOR

The Centre for the Performance Arts (Eskus) is looking for a new executive director when the current one retires. Eskus is a collaboration platform between 20 very different performance arts groups, stages and festivals. The member groups employ more than two hundred art professionals. Eskus is a nationwide player, but most of its members and operations are in the Helsinki area.

The main tasks of Eskus are:
– promote performance arts and be a collaborative platform and mentoring network for live and performance artists and producers
– take part in the cultural policy debate
– rent rehearsal spaces for its members and other groups
– produce projects employing performing artists
– to help its members build international relations
– organizes residency activities
– organize seminars, training and discussions

We hope that the new executive director has:
A degree in the arts or culture or other suitable field or equivalent work experience.
Experience working in the free field of the performing arts. Knowledge of the field of performing arts and / or contemporary performing arts in particular is an advantage.
Strong financial and administrative experience.
An insight into cultural policy in Finland and the mechanisms of free field funding.
Ability to work independently and proactively. You outline broad entities and are ready to learn something new. The CEO must be cooperative and interactive. A positive attitude towards life and a sense of humor are also helpful.
Language skills of Finnish, Swedish and English.

Eskus offers a diverse and vibrant working field that lives off change. With Eskus you are a part of mutually supportive work community of producers and artists. The work starts on 1.8.2022, is full-time and the salary is 3200 € / month.

Applications must be submitted by April 22, 2022, annamari.karjalainen@eskus.fi.

Inquiries Annamari Karjalainen, 045 8740470.

The Performance Centre of Finland www.eskus.fi

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uutisia / tapahtumia

Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinto

Taiteen edistämiskeskuksen esittävien taiteiden toimikunta on myöntänyt Eskukselle esittävien taiteiden valtionpalkinnon ”tunnustuksena merkittävästä asemasta esitystaiteen toimijoiden tukijana ja mahdollistajana”. Myöntökriteereissä todetaan myös,

Scroll to Top