Esitystaiteen keskuksen viesti kansanedustajille

Esitystaiteen keskuksen viesti kansanedustajille 18.10.2021

Kulttuuri ja taide tarvitsevat lisärahoitusta

Hyvät kansanedustajat,

Saimme viime viikolla hyviä uutisia, hallituksen kaavailemat leikkaukset kulttuurin ja taiteen määrärahoihin ensi vuodelle peruuntuivat. Tosi asiassa tämä uhka vain siirtyi vuodella. Edelleen on pelkona, että vuoden päästä ollaan suurten leikkausten edessä. Toteutuessaan esimerkiksi esitystaiteen alalla, ne johtaisivat toiminnan rajuihin leikkauksiin, jopa toiminnan lakkauttamisiin. Moni korkeakoulutettu taiteilija pohtisi vakavissaan alan vaihtoa. Moni itsensä työllistäjä siirtyisi työttömyyspalvelujen menoeräksi.

Päättäjille ei ole ollut selvää mihin leikkaukset taiteeseen ja kulttuuriin johtaisivat, vaikka viestiä alan nykyisestä tilanteesta on yritetty välittää. Jatkossa Esitystaiteen keskus mielellään valottaa kulttuuria rahoittavia tahoja uudella ja päivitetyllä tiedolla. Kerrattakoon kuitenkin, että tutkimusten mukaan taiteilijan työllä voi Suomessa tulla toimeen vain poikkeustilanteissa ja ainoastaan julkisen tuen piirissä olevilla vakituisilla työpaikoilla (Cupore: Taiteen barometri 2019). Näitä paikkoja on ensisijaisesti suuremmissa instituutioissa – pienissä ryhmissä, esimerkiksi esitystaiteen alalla ne ovat hyvin harvassa. Töitä tehdään riittämättömillä resursseilla, pätkissä, montaa työtä yhtä aikaa. Kehotammekin politiikkoja suurten lukujen sijaan tutustumaan alan pienten toimijoiden todellisuuteen. Sitä kautta leikkausten todellinen vaikutus tulee näkyväksi.

Tosiasia on, että esitystaide ja koko taiteen vapaa kenttä tarvitsevat lisää tukea ja varmuuden tuen jatkuvuudesta. Kulttuurin ja taiteen alan rahoitus tulee nostaa vähintään alalla yleisesti vaadittuun yhteen prosenttiin ja siitä tuntuva osa on ohjattava taiteen vapaalle kentälle ja freelancereille. Tämän kentän elinvoimaisuus on taiteen uudistumisen edellytys Suomessa. Taiteen kehittymisen ja sen työllistävän vaikutuksen ohella on kysymys myös ilmaisun vapaudesta. Taide tuo esiin uusia näkökulmia, väitteitä ja kysymyksiä, ja tekee esimerkiksi vähemmistöt näkyviksi. Tässä on taiteen yhteiskunnallisen merkityksen pohja. Tätä taiteellista työtä valtion on tuettava.

Taiteen rahoituksen turvaaminen on ollut aina ja on edelleen ennen muuta poliittinen päätös, ei taloudellinen.

 

Esitystaiteen keskus ry

Joel Teixeira Neves, hallituksen puheenjohtaja
Annamari Karjalainen, toiminnanjohtaja

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uutisia / tapahtumia

Scroll to Top