Ehkä-tuotanto - Ehkä-production

Teo Ala-Ruona: Lacuna (Kuva: Venla Helenius, Nykytaidetila Kutomo 2021)

[FI]

Ehkä-tuotanto on itsenäisten taiteilijoiden pitkäjänteisen työn tuloksena kehittynyt yhteisö, toimija ja työnantaja, joka työskentelee vapaan taiteen kentällä ja sen puolesta. Perustamisestaan vuonna 2004 lähtien Ehkä on edistänyt epäkaupallista, omaehtoista ja kokeilevaa taidetta yhteistuottamalla uuden tanssin ja esitystaiteen tekijöiden teoksia. Yhteisö mahdollistaa projekteja myös lastenkulttuurin, äänitaiteen, musiikin, kuvataiteen ja performanssin aloilta. Taiteilijavetoinen Ehkä kuratoi ja ylläpitää vuonna 2009 perustamaansa poikkitaiteellista Nykytaidetila Kutomoa Turussa. Ehkän Nykytaidetila Kutomolla ja muissa esitysyhteyksissä toteuttama sisältö koostuu yhteistuotannoista, vierailuesityksistä, tapahtumista, opetustoiminnasta sekä ympärivuotisesta residenssitoiminnasta Nykytaidetila Kutomolla. Toiminta hyödyttää pitkälti yli sadan taiteilijan työtä vuosittain.

[EN]

Ehkä-production is a unique community, a hub of activity, and an employer formed by the long-term creative work of independent artists. Since its establishment in 2004, Ehkä has actively promoted non-commercial, singular, and experimental art through the co-production of works in new dance and performance fields. The community also supports projects in children’s culture, sound art, music, fine art, and performance art. The artist-run Ehkä curates and manages the Contemporary Art Space Kutomo in Turku, an interdisciplinary art venue established in 2009. Ehkä provides work opportunities for more than a hundred artists each year.

Scroll to Top