Anti – Contemporary Art Festival

Anti – Contemporary Art Festival

[FI]

ANTI-festivaali on kansainvälinen nykytaiteen festivaali, joka järjestetään vuosittain syyskuussa ympäri Kuopiota. Kaikkiin festivaalin tapahtumiin osallistuminen on yleisölle ilmaista.

Yli 20-vuotias festivaali on Suomen johtava live art -tapahtuma. Live art on innovatiivisen esitystaiteen sateenvarjotermi, joka käsittää eri taidemuotojen rajat ylittäviä esityksellisiä, osallistavia ja nykyhetkeen perustuvia taiteen tekemisen tapoja. ANTI-festivaalilla uudet taiteen muodot, kaupunkikulttuuri ja eri kohderyhmien tavoittaminen yhdistyy koulutuksellisiin ja tutkimuksellisiin näkökulmiin.

Ympäri maailmaa tulevien taiteilijoiden teokset ottavat haltuunsa kaupungin julkisia ja yksityisiä tiloja kuten koteja, kauppoja, toreja, yrityksiä, liiketiloja, metsiä, järviä. Yleisö ja erilaiset yhteisöt pääsevät arjen keskellä osaksi teoksia – niin tekemään kuin kokemaan niitä. Ylpeinä tuemme kasvavaa nousevien taiteilijoiden joukkoa ja usein nostamme ensimmäisenä heitä kansainvälisen huomion kohteiksi.

Festivaalin lisäksi ANTI on monipuolinen taideorganisaatio, jonka toiminta nykyisin käsittää myös taiteen ja taiteilijoiden työn mahdollistamista ympärivuotisesti erilaisten yhteistyöhankkeidemme kautta.

[EN]

ANTI is an international contemporary art festival held annually in September in Kuopio, Finland. All of the festival events are free to attend.

The festival has been organised for over 20 years and is Finland’s leading live art event. Live art is an umbrella term for innovative performance art that includes artwork that is performative, participatory and embedded in the present moment. At ANTI Festival, new forms of art, the urban culture, and reaching a variety of audiences meet educational and research-based perspectives. 

At the festival, the works of artists from around the world take over public and private spaces in the city, including homes, shops, market squares, companies, business premises, forests and lakes. The audience and various communities get to be incorporated into the works of art in their everyday environments – both in creating and experiencing the art. We are proud to support a growing group of up-and-coming artists and are often the first to bring international attention to them.

In addition to the festival, ANTI is a versatile art organisation whose work also includes facilitating art and the work of artists around the year thanks to various partnership projects.

Scroll to Top