Sata ja neljä salaisuutta

Sata ja neljä salaisuutta on nuorten kanssa toteutettuja esitystaiteellisia tapahtumia, esityksiä ja tekoja. Hankeen tekijät ovat 16-25 vuotiaita nuoria, joille heidän omalla paikkakunnallaan ei ole tarjolla kulttuurin uusia muotoja. Hankkeen kautta nuoret tulevat näkyväksi ja kuulluksi yhteisössään. Heidän tulkintansa itsestään ja yhteiskunnasta saavat huomiota.

Esitystaiteen ohjaajat auttavat heitä teosten toteutuksessa esittelemällä heille esitystaiteen tapaa katsoa maailmaa ja erilaisia työtapoja. Nuoret päättävät itse teostensa sisällön ja muodon. The rule is, there are no rules!

Sata ja neljä salaisuutta on jatkoa neljänä viime vuotena tehdylle toiminnalle: 100 salaisuutta, Sata ja yksi salaisuutta, Sata ja kaksi salaisuutta sekä Sata ja kolme salaisuutta. Tähän mennessä toimintaa on ollut yhdellätoista paikkakunnalla ja teoksia on syntynyt noin 25. Niihin pääset tutustumaan allaolevien linkkien kautta.

One Hundred and Four Secrets

One hundred and FOUR secrets is a series of performative events, performances and actions realised together with young people. The project involves young people aged 16-25, who live in districts where no new forms of culture are available. Through the project the young are being seen and heard in their community. Their views of themselves and of society gets attention.

The performance directors help them in implementing their work by presenting ways performance art can perceive the world, and different modes of working with the artform. The young themselves decide content and form for their creations. The rule is, there are no rules!

Paikkakunnat

Scroll to Top