SATA JA YKSI SALAISUUTTA

Sata ja yksi salaisuutta on nuorille suunnattuja esitystaiteen työpajoja ja niiden pohjalta, yhdessä heidän kanssaan toteutettuja tapahtumia, esityksiä ja tekoja. Osallistujat ovat 16-25 vuotiaita. Hankkeet toteutetaan nuorisotiloissa ja -taloissa tai osana koulun luovaa taidetoimintaa.

TYÖPAJAT

Esitystaiteen ohjaajat kertovat nuorille työpajoja esitystaiteen perusteista ja mahdollisuuksista. Nuoret saavat käyttöönsä taiteen työkaluja ja esimerkkien kautta  ymmärtävät mitä kaikkea mahdollista ja mahdotonta esitystaiteella voi tehdä.

ITSENÄINEN TYÖSKENTELY ETÄOHJAUKSEN TUELLA

Työpajan jälkeen nuoret aloittavat ryhmänä itsenäisen työskentelyn esitykseksi, joka toteutetaan heidän omalla paikkakunnallaan. He saavat etätukea esitystaiteen ohjaajaltaan ja lisätukea paikalliselta nuoriso-ohjaajalta, opettajalta, tms.

ESITYS, TEKO, TAPAHTUMA…

Esityksen muodon ja sisällön päättävät nuoret itse. Se voi olla haastattelu tai puhelinsoitto. Tai kallioseinämän maalaus, retki, päivällinen, pimeä huone, ravit tai ravet, koulun oppitunti tai jalkapallopeli. Se voi olla flashmob, joka syttyy yhtäkkiä ja arvaamatta vain kadotakseen taas. Vaihtoehtoja on oikeastaan loputtomasti, sillä…

The rule is, there are no rules!

Tärkeää on vain se, mitä nuoret haluavat omalle kotipaikkakuntaisilleen itsestään, toiveistaan, peloistaan, arjestaan, tai mitä mieltä he ovat ”teistä muista”. Nuoret tulevat nähdyksi ja kuulluksi.

Hanke on syntynyt  valtakunnallisen lasten ja nuorten kulttuurin läänintaiteilija Laura Aralan aloitteesta. Yhteistyössä hänen kanssaan Taike ja Eskus tuottivat pilottihankkeen 100 salaisuutta syksyllä 2017. https://100salaisuutta.blogspot.com/

Työpajat

100, 101, 102, 103.. salaisuutta on esitystaiteen työpajojen ja niistä syntyvien teosten sarja, joka aloitettiin syksyllä 2017. Hanke sijoittuu suurten asutuskeskusten ulkopuolelle, paikkakunnille, joissa nuoret jäävät yleensä kulttuuritarjonnan katveeseen.

Hanketta koordinoi

Annamari Karjalainen
045 874 0470
annamari.karjalainen (at) eskus.fi

Paikkakunnat

Viimeisimmät

Instagram

[instagram-feed]

Scroll to Top